Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Když nás potřebujete, jsme tu. V každém okamžiku, po celý život.

Aktuality a tiskové zprávy

aktuální informace, důležitá upozornění, tiskové zprávy

Středočeský kraj založí Asociaci středočeských nemocnic

Asociace středočeských nemocnic, z. s., která  bude sdružovat krajské oblastní nemocnice, napomůže vedení kraje se zvyšováním efektivity ekonomického řízení  krajských nemocnic. O založení nového spolku rozhodlo zastupitelstvo ve čtvrtek 25. dubna.


Hematologicko – transfuzní oddělení rozšiřuje odběry plazmy

Na hematologicko - transfuzním oddělení Klaudiánovy nemocnice se dlouhodobě velmi šetrně zachází s nejcennějším léčivem -  krví dárců. Každá kapka krve je tak dnes využívána k léčbě pacientů.


Dětské centrum zdobí malby od Libora Škrlíka

Dětské centrum Klaudiánovy nemocnice pro děti do tří let nově zdobí další malby od Libora Škrlíka. Ve čtvrtek 20. dubna byly obrázky poprvé představeny za přítomnosti umělce, vedení nemocnice a sponzorů – ČSOB Pojišťovna a sdružení Strom života, bez kterých by veselé obrázky na zdech centra nemohly vzniknout.


Děti z dětského centra sázely strom

Mladoboleslavské sdružení Strom života patří mezi pravidelné podporovatele Dětského centra pro děti do tří let při Klaudiánově nemocnici. Tentokrát si členky sdružení pro děti připravily nevšední zážitek – sázely společně strom.


Napsali o nás: dobrovolnictví

Firemní časopis ŠKODA mobil na jedné ze svých stránek představuje aktivity svých zaměstnanců. V březnovém čísle byla představena Jana Vencálková – aktivní dobrovolnice Klaudiánovy nemocnice. Ta ve svém volnu vede kroužek cvičení pro personál nemocnice.


Zdravotní klauni potěšili malé děti

Zdravotní klauni jsou v naší nemocnici již tradičními návštěvníky. Každý čtvrtek chodí potěšit nejen děti na dětském oddělení, ale také do dětského centra.


Partneři